FRI 17 JANSAT 18 JANSUN 19 JANMON 20 JANTUE 21 JANWED 22 JANTHU 23 JANFRI 24 JANSAT 25 JAN
hirfmi1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z17Jan
06Z17Jan
00Z17Jan
18Z16Jan
12Z16Jan

Wind forecast for region Gulf of Finland from model HIRLAM (FI). Data providet by Finnish Meteorological Institute. wind-desc

Model Info