T 09 MäRTSK 10 MäRTSN 11 MäRTSR 12 MäRTSL 13 MäRTSP 14 MäRTSE 15 MäRTST 16 MäRTSK 17 MäRTS
gfs0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z09märts
18Z08märts
12Z08märts
06Z08märts
00Z08märts

ML CAPE prognoos jaoks regioon Soome laht alates mudel GFS. gfs-credit cape180_0-desc

Model Info