T 02 MäRTSK 03 MäRTSN 04 MäRTSR 05 MäRTSL 06 MäRTSP 07 MäRTSE 08 MäRTST 09 MäRTSK 10 MäRTS
hirfmi1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z02märts
12Z02märts
06Z02märts
00Z02märts
18Z01märts

Sademed prognoos jaoks regioon Läänemeri alates mudel hirfmi-shortname. hirfmi-credit prate-desc

Model Info