T 02 MäRTSK 03 MäRTSN 04 MäRTSR 05 MäRTSL 06 MäRTSP 07 MäRTSE 08 MäRTST 09 MäRTSK 10 MäRTS
hirfmi0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z02märts
00Z02märts
18Z01märts
12Z01märts
06Z01märts

tcdc prognoos jaoks regioon Läänemeri alates mudel hirfmi-shortname. hirfmi-credit tcdc-desc

Model Info