E 08 MäRTST 09 MäRTSK 10 MäRTSN 11 MäRTSR 12 MäRTSL 13 MäRTSP 14 MäRTSE 15 MäRTST 16 MäRTS
hirfmi0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z08märts
00Z08märts
18Z07märts
12Z07märts
06Z07märts

tcdc prognoos jaoks regioon Euroopa alates mudel hirfmi-shortname. hirfmi-credit tcdc-desc

Model Info