T 30 NOV K 01 DETS N 02 DETS R 03 DETS L 04 DETS P 05 DETS E 06 DETS T 07 DETS K 08 DETS
hirfmi0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z30nov

Temperatuur prognoos jaoks regioon Soome laht alates mudel hirfmi-shortname. hirfmi-credit tmp-desc

Model Info