N 27 VEEBRR 28 VEEBRL 29 VEEBRP 01 MäRTSE 02 MäRTST 03 MäRTSK 04 MäRTSN 05 MäRTSR 06 MäRTS
hirfmi1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z27veebr
12Z27veebr
06Z27veebr
00Z27veebr
18Z26veebr

Tuul prognoos jaoks regioon Soome laht alates mudel hirfmi-shortname. hirfmi-credit wind-desc

Model Info