P 07 MäRTSE 08 MäRTST 09 MäRTSK 10 MäRTSN 11 MäRTSR 12 MäRTSL 13 MäRTSP 14 MäRTSE 15 MäRTS
hirfmi0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z07märts
18Z06märts
12Z06märts
06Z06märts
00Z06märts

Suhteline õhuniiskus prognoos jaoks regioon Skandinaavias alates mudel hirfmi-shortname. hirfmi-credit rh-desc

Model Info