TO 19 TOUKOPE 20 TOUKOLA 21 TOUKOSU 22 TOUKOMA 23 TOUKOTI 24 TOUKOKE 25 TOUKOTO 26 TOUKOPE 27 TOUKO
cmc1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z19touko
00Z19touko
12Z18touko
00Z18touko

Sade ennuste alueelle Suomenlahti mallista CMC (CA). Mallidatan on tuottanut CMC Canadian Meteorological Center, Canada. prate-desc

Model Info