KE 05 KESäTO 06 KESäPE 07 KESäLA 08 KESäSU 09 KESäMA 10 KESäTI 11 KESäKE 12 KESäTO 13 KESä
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z05kesä

Helisiteetti 0-1km ennuste alueelle Arktis mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. hlcy1000_0-desc

Model Info