TI 16 TAMMIKE 17 TAMMITO 18 TAMMIPE 19 TAMMILA 20 TAMMISU 21 TAMMIMA 22 TAMMITI 23 TAMMIKE 24 TAMMI
gfs1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z16tammi
12Z16tammi
06Z16tammi
00Z16tammi
18Z15tammi

Lumen syvyys ennuste alueelle Arktis mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. snod-desc

Model Info