PE 06 SYYSLA 07 SYYSSU 08 SYYSMA 09 SYYSTI 10 SYYSKE 11 SYYSTO 12 SYYSPE 13 SYYSLA 14 SYYS
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z06syys
00Z17elo

0C korkeus ennuste alueelle Pohjois-Suomi mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. hgt0c-desc

Model Info