PE 19 SYYSLA 20 SYYSSU 21 SYYSMA 22 SYYSTI 23 SYYSKE 24 SYYSTO 25 SYYSPE 26 SYYSLA 27 SYYS
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z19syys
06Z19syys
00Z19syys
18Z18syys
12Z18syys

Lumen syvyys ennuste alueelle Skandinavia mallista GFS. Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. snod-desc

Model Info