MA 30 MAALISTI 31 MAALISKE 01 HUHTITO 02 HUHTIPE 03 HUHTILA 04 HUHTISU 05 HUHTIMA 06 HUHTITI 07 HUHTI
gfs1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z30maalis
12Z30maalis
06Z30maalis
00Z30maalis
18Z29maalis

Lumen syvyys ennuste alueelle Skandinavia mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. snod-desc

Model Info