Птн 16 АпрСбт 17 АпрВск 18 АпрПнд 19 АпрВтр 20 АпрСрд 21 АпрЧтв 22 АпрПтн 23 АпрСбт 24 Апр
hirfmi1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z16Апр
12Z16Апр
06Z16Апр
00Z16Апр
18Z15Апр

tcdc forecast for region Скандинавия from model hirfmi-shortname. hirfmi-credit tcdc-desc

Model Info