Срд 08 АпрЧтв 09 АпрПтн 10 АпрСбт 11 АпрВск 12 АпрПнд 13 АпрВтр 14 АпрСрд 15 АпрЧтв 16 Апр
rhmc0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z08Апр
12Z07Апр
00Z07Апр
12Z06Апр

Lapse Rate 850-500hPa forecast for region Скандинавия from model rhmc-shortname. rhmc-credit lapr850-desc

Model Info