MåN 15 OKTTIS 16 OKTONS 17 OKTTOR 18 OKTFRE 19 OKTLöR 20 OKTSöN 21 OKTMåN 22 OKTTIS 23 OKT
cmc1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z15okt
00Z15okt
12Z14okt
00Z14okt
00Z15aug


Temperatur forecast for region Norden from model CMC. cmc-credit tmp-desc

Model Info