MåN 13 JULTIS 14 JULONS 15 JULTOR 16 JULFRE 17 JULLöR 18 JULSöN 19 JULMåN 20 JULTIS 21 JUL
gfs0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z13jul
18Z12jul
12Z12jul
06Z12jul
00Z12jul

Vind forecast for region Arctic from model GFS. gfs-credit wind-desc

Model Info