LöR 24 OKTSöN 25 OKTMåN 26 OKTTIS 27 OKTONS 28 OKTTOR 29 OKTFRE 30 OKTLöR 31 OKTSöN 01 NOV
gfs1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z24okt
12Z24okt
06Z24okt
00Z24okt
18Z23okt

Helicity 0-3km forecast for region Finska Viken from model GFS. gfs-credit hlcy3000_0-desc

Model Info