TIS 03 MAJONS 04 MAJTOR 05 MAJFRE 06 MAJLöR 07 MAJSöN 08 MAJMåN 09 MAJTIS 10 MAJONS 11 MAJ
gfs0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z03maj
18Z02maj
12Z02maj
06Z02maj
00Z02maj

Temperatur forecast for region Norden from model GFS. gfs-credit tmp-desc

Model Info