TIS 21 OKTONS 22 OKTTOR 23 OKTFRE 24 OKTLöR 25 OKTSöN 26 OKTMåN 27 OKTTIS 28 OKTONS 29 OKT
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z21okt
06Z21okt
00Z21okt
18Z20okt
12Z20okt

Temperatur forecast for region Norden from model GFS. gfs-credit tmp-desc

Model Info