TIS 22 OKTONS 23 OKTTOR 24 OKTFRE 25 OKTLöR 26 OKTSöN 27 OKTMåN 28 OKTTIS 29 OKTONS 30 OKT
gfs0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z22okt
00Z22okt
18Z21okt
12Z21okt
06Z21okt

Helicity 0-1km forecast for region Södra Finland from model GFS. gfs-credit hlcy1000_0-desc

Model Info