ONS 05 OKTTOR 06 OKTFRE 07 OKTLöR 08 OKTSöN 09 OKTMåN 10 OKTTIS 11 OKTONS 12 OKTTOR 13 OKT
hirfmi1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z05okt
12Z05okt
06Z05okt
00Z05okt
18Z04okt

Temperatur forecast for region Östersjön from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit tmp-desc

Model Info