LöR 27 FEBSöN 28 FEBMåN 01 MARTIS 02 MARONS 03 MARTOR 04 MARFRE 05 MARLöR 06 MARSöN 07 MAR
hirfmi1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z27feb
06Z27feb
00Z27feb
18Z26feb
12Z26feb

Nederbörd forecast for region Finska Viken from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit prate-desc

Model Info