TIS 20 FEBONS 21 FEBTOR 22 FEBFRE 23 FEBLöR 24 FEBSöN 25 FEBMåN 26 FEBTIS 27 FEBONS 28 FEB
hirfmi1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z20feb
06Z20feb
00Z20feb
18Z19feb
12Z19feb

Temperatur forecast for region Finska Viken from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit tmp-desc

Model Info