TOR 02 JULFRE 03 JULLöR 04 JULSöN 05 JULMåN 06 JULTIS 07 JULONS 08 JULTOR 09 JULFRE 10 JUL
hirfmi0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z02jul
18Z01jul
12Z01jul
06Z01jul
00Z01jul

Vind forecast for region Finska Viken from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit wind-desc

Model Info