LöR 21 OKTSöN 22 OKTMåN 23 OKTTIS 24 OKTONS 25 OKTTOR 26 OKTFRE 27 OKTLöR 28 OKTSöN 29 OKT
hirfmi1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z21okt
06Z21okt
00Z21okt
18Z20okt
12Z20okt

Temperatur forecast for region Norden from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit tmp-desc

Model Info