SöN 07 MARMåN 08 MARTIS 09 MARONS 10 MARTOR 11 MARFRE 12 MARLöR 13 MARSöN 14 MARMåN 15 MAR
hirfmi0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z07mar
18Z06mar
12Z06mar
06Z06mar
00Z06mar

Nederbörd forecast for region Södra Finland from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit prate-desc

Model Info