MåN 19 AUGTIS 20 AUGONS 21 AUGTOR 22 AUGFRE 23 AUGLöR 24 AUGSöN 25 AUGMåN 26 AUGTIS 27 AUG
hirfmi1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z19aug
06Z19aug
00Z19aug
06Z12aug

Fuktighet 700hPa forecast for region Södra Finland from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit rh700-desc

Model Info