MåN 04 JULTIS 05 JULONS 06 JULTOR 07 JULFRE 08 JULLöR 09 JULSöN 10 JULMåN 11 JULTIS 12 JUL
hirfmi0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z04jul
18Z03jul
12Z03jul
06Z03jul
00Z03jul

Temperatur forecast for region Södra Finland from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit tmp-desc

Model Info