TIS 02 JUNONS 03 JUNTOR 04 JUNFRE 05 JUNLöR 06 JUNSöN 07 JUNMåN 08 JUNTIS 09 JUNONS 10 JUN
hirfmi0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z02jun
00Z02jun
18Z01jun
12Z01jun
06Z01jun

Temperatur forecast for region Södra Finland from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit tmp-desc

Model Info