MåN 28 SEPTIS 29 SEPONS 30 SEPTOR 01 OKTFRE 02 OKTLöR 03 OKTSöN 04 OKTMåN 05 OKTTIS 06 OKT
hirfmi1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z28sep
12Z28sep
06Z28sep
00Z28sep
18Z27sep

Vind forecast for region Södra Finland from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit wind-desc

Model Info