KE 25 TOUKOTO 26 TOUKOPE 27 TOUKOLA 28 TOUKOSU 29 TOUKOMA 30 TOUKOTI 31 TOUKOKE 01 KESäTO 02 KESä
cmc1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z25touko
00Z25touko
12Z24touko
00Z24touko

Pilvisyys ennuste alueelle Pohjois-Suomi mallista CMC (CA). Mallidatan on tuottanut CMC Canadian Meteorological Center, Canada. tcdc-desc

Model Info