Пнд 23 МайВтр 24 МайСрд 25 МайЧтв 26 МайПтн 27 МайСбт 28 МайВск 29 МайПнд 30 МайВтр 31 Май
hirfmi0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z23Май
00Z23Май
18Z22Май
12Z22Май
06Z22Май

Точка росы forecast for region Скандинавия from model hirfmi-shortname. hirfmi-credit dpt-desc

Model Info