Чтв 13 МайПтн 14 МайСбт 15 МайВск 16 МайПнд 17 МайВтр 18 МайСрд 19 МайЧтв 20 МайПтн 21 Май
hirfmi0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z13Май
00Z13Май
18Z12Май
12Z12Май
06Z12Май

Precipitation forecast for region Скандинавия from model hirfmi-shortname. hirfmi-credit prate-desc

Model Info