TOR 13 MAJFRE 14 MAJLöR 15 MAJSöN 16 MAJMåN 17 MAJTIS 18 MAJONS 19 MAJTOR 20 MAJFRE 21 MAJ
cmc0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z13maj
12Z12maj
00Z12maj
12Z11maj


Daggpunkt forecast for region Norden from model CMC. cmc-credit dpt-desc

Model Info