TOR 12 JULFRE 13 JULLöR 14 JULSöN 15 JULMåN 16 JULTIS 17 JULONS 18 JULTOR 19 JULFRE 20 JUL
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z12jul

Vind forecast for region Norden from model GFS. gfs-credit wind-desc

Model Info