TIS 11 MAJONS 12 MAJTOR 13 MAJFRE 14 MAJLöR 15 MAJSöN 16 MAJMåN 17 MAJTIS 18 MAJONS 19 MAJ
hirfmi0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z11maj
00Z11maj
18Z10maj
12Z10maj
06Z10maj

Temperatur forecast for region Finska Viken from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit tmp-desc

Model Info