MåN 18 OKTTIS 19 OKTONS 20 OKTTOR 21 OKTFRE 22 OKTLöR 23 OKTSöN 24 OKTMåN 25 OKTTIS 26 OKT
hirfmi0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z18okt
00Z18okt
18Z17okt
12Z17okt
06Z17okt

Temperatur forecast for region Norden from model HIRLAM (FI). hirfmi-credit tmp-desc

Model Info